Vil gi gjestene nærkontakt med ruskeværet

På 1800-tallet fikk ørstinger på torskefiske tak over hodet på Furkenholmen. Nå kan holmen bli ei reiselivsperle.

satser: – En fantastisk plass å bygge et hotell, mener Kjell Audun Hagen t.v., Ola Kibsgaard-Petersen og Ole André Grebstad. 

Det finnes mange mennesker som er villige til å reise langt for å oppleve ekstremvær– Det finnes mange mennesker som er villige til å reise langt for å oppleve ekstremvær

pluss

Ole André Grebstad og Kjell Audun Hagen i selskapet Alnes Panorama AS, planlegger å bygge hotell på holmen der den sørlige delen de siste årene har vært brukt til uttak av stein. Hotellplanene er foreløpig et innspill til rulleringen av kommuneplanen, men Grebstad og Hagen håper at Giske kommune ser de samme mulighetene som dem.