Lav kroppstemperatur og lite vatn i lungane redda truleg Fares:

Fares (14) overlevde 25 minutt under vatn - no er han heime

Fares (14) låg 25 minutt under vatn. Lav kroppstemperatur og lite vatn i lungane gjorde truleg at han overlevde.

Fares Mohamed Haitham heldt på å drukne i ei badeulykke i Rotevatnet. Han låg 25 minutt under vatn og vart gjenoppliva av legane.  Foto: Nikolas Birkevold Farstad

pluss