Klinge er mest aktiv på Tinget

Jenny Klinge stilte et skriftlig eller muntlig spørsmål 30 ganger på Stortinget i sesjonen 2015/2016. Senterparti-politikeren var den klart mest aktive fra Møre og Romsdal.

Aktiv Jenny Klinge fra Senterpartiet stiller mange spørsmål i spørretimene på Stortinget. Hun bruker spørsmål som et aktivt redskap i politikken. Arkiv.  Foto: Staale Wattø

Hvis noen kommer til meg, tenker jeg alltid om dette er noe jeg kan ta videre

Jenny Klinge
pluss

Fra oktober 2015 til juni 2016 var Klinge Stortingets 12. mest aktive politiker. Surnadalingen sto for 27 skriftlige og tre muntlige spørsmål.