Kommunen avviser ulovligheter

Både Mattilsynet og Norges Miljøvernforbund er bekymret over massedeponiene på Vasstranda. Kommunen sier de driver etter lovlig fattede vedtak.

Idrettshall: Kommunen vil komme tilbake til hva som skal skje med denne fyllinga når arbeidet med ny storhall starter. 

Tror Ålesund kommune at forurensningene forsvinner hvis man dekker til?

Norges Miljøvernforbund
pluss

I et brev miljøvernforbundet sendte Ålesund kommune i mai, stilte de en rekke spørsmål om forholdene på fyllingene. I tillegg kom forbundet også med påstander om at kommunen har forsøkt å skjule ulovlig forurensing ved å dekke til med grusmasser.