Bli med opp på Slogen:

Folkevandringa til Europas stoltaste topp

Ingen andre fjell i Sunnmørsalpane er omtalt i vakrare ordelag. Stadig fleire tek turen til Slogen, men passar han for alle?

Klatring: Det krevst ikkje spesielt utstyr, men den siste biten opp Slogen kan vere litt strabasiøs. 

pluss