Vil ha Gjøsundet som nasjonal fiskerihamn

Gjøsundet i Giske kan bli eit regionalt tyngdepunkt for fiskeria dersom området blir prioritert i Nasjonal transportplan.

FISKERIHAMN: Gjøsundet må mudrast opp og kaier byggjast for at den veksande fiskeriflåten både i Giske og elles i regionen kan gjere seg nytte av hamna. Området ligg også sentralt til i leia, og kan vere eit servicesenter for fiskeflåten. No startar arbeidet med å få prosjektet inn i neste Nasjonal transportplan 2018-2029.   Foto: Fuglefjellet

Vi ønskjer å få skipa våre heim. I dag er dei spreidde på ulike stader

Tormund Grimstad
pluss

Det meiner Giske kommune om det skjerma området mellom Valderøy og Vigra. Området er ferdig regulert, og no startar arbeidet med å få vekt nasjonal interesse for saka.