For noen tiår siden:

Se hvor skjønt syklisten og bilisten levde side om side

Å, nei farr og mårr: På tjuetallet visste de å føre seg i trafikken.

Fotografi fra Alb. Gjørtz-hefte utlånt av Randi F. Ratvik 

pluss

Lite tuting, bannskap, vondsinnet bruk av vindusspyler, eller entydig fingerspråk av det vulgære slaget.