Ålesund-rådmann Astrid Eidsvik:

– Har ikke midler til bibliotek i Kremmergaarden

Rådmannen sier at planene om framtidig nytt hovedbibliotek på sørsida ligger fast. Og at kommunen ikke har penger til å leie midlertidige lokaler i det nye påbygget på Kremmergaarden.

Rådmann Astrid Eidsvik mener kommunen ikke har råd til å takke ja til tilbudet om nytt bibliotek i nye Kremmergaarden.   Foto: Staale Wattø

Dette vil øke driftsutgiftene til kommunen, og per i dag har vi ikke driftsmidler til dette

Astrid Eidsvik

Håper på ja Advokat Jon Ketil Gjørtz er styreleder for Brosundet Eiendom AS, som har opsjon på å få kjøpe Kremmergaarden, og som står bak utbyggingsplanene der.   Foto: Arkivfoto

Kremmergaarden er tenkt påbygd med fire nye etasjer, og 8.500 kvadratmeter. Blant annet med kontorer, og muligens nytt bibliotek. Kan stå ferdig i slutten av 2018.  Foto: Johan Behrentz

pluss

Dersom rådmannens vurdering får støtte hos politikerne, vil kommunen takke nei til tilbudet om plass til nytt bibliotek i påbygget på Kremmergaarden. Det vil igjen trolig føre til en redusert utbygging av «nye Kremmergaarden», i hvert fall i første omgang. 

– En vanskelig sak

– Dette er en vanskelig sak for oss. Vi har lokaler til biblioteket i dag, men disse er ikke optimale. Planen om nytt hovedbibliotek i det framtidige Kulturkvartalet på sørsida ligger fast. Å leie midlertidige lokaler i Kremmergaarden er også et økonomisk spørsmål. Dette vil øke driftsutgiftene til kommunen, og per i dag har vi ikke driftsmidler til dette, sier Astrid Eidsvik til Sunnmørsposten.

Ålesund kommune har lenge vært i dialog med aktørene i Kremmergaarden-prosjektet om saken.

– De har fått tilbakemeldinger undervegs på dette, men de trenger nå et endelig svar. Og det skal de få. Det er mulig at jeg vil legge fram ei sak til formannskapet nå i slutten av august, sier Eidsvik. 

Hun er klar på at dersom det hadde blitt nytt bibliotek i Kremmergaarden nå, så hadde det vært en midlertidig løsning. Nettopp fordi kommunen allerede har bestemt seg for å flytte biblioteket til sørsida, når utbyggingen der blir realisert.


«Halvtanna» i bysentrum skal bli hel

«Halvtanna» skal fylles igjen og den nye Kremmergaarden skal åpne seg mot havgapet og smile til omgivelsene.


– Har strukket oss langt

Styreleder i Brosundet Eiendom AS, Jon Ketil Gjørtz, sier at han er kjent med rådmannens vurdering av situasjonen og tilbudet de har kommet med.

– Dette har de vært åpne på i diskusjonen vi har hatt med. Vi er klar over at kommunen har utfordringer, men vi kjenner ikke kommunens økonomiske muligheter, sier han.

– Vi har lagt fram et forslag til kommunen, som vi synes er en veldig god løsning. Den vil gi byen et nytt og moderne bibliotek. Det er langt opp og fram til en utbygging av sørsida. Samtidig vil vår løsning sikre full realiseringen av et ønsket prosjekt nå. Vi har strukket oss veldig langt for å få kommunen med på dette, mener Gjørtz.

Redusert utbygging hvis nei

Dersom kommunen likevel sier nei, så vil påbygget på Kremmergaarden måtte reduseres til to eller tre etasjer, mot de planlagte fire, forteller han.

Dersom utbyggerne får det som de ønsker, vil det da totalt fem etasjer høge nybygget kunne stå ferdig ved nyttårstider 2018. Eventuelt vil en ekstra etasje kunne bygges på senere, ifølge Gjørtz. Men da er det mindre trolig at man i første omgang vil få et nytt byrom på taket, som det er mulig å åpne opp for publikum.  

– Vi må ha et svar fra kommunen i løpet av august, eller tidlig i september, sier Gjørtz. Dette av hensyn til hvilke anbud som skal innhentes for selve byggearbeidet. 

Han sier at det nå blir veldig avgjørende hva politikerne kommer fram til.

– Dette blir veldig spennende. Jeg håper vi får det til, sier Gjørtz.