Striden rundt Fjord1:

Møter seg sjøl i svingdøra

Når fylkespolitikere leker råtasser i forretningslivet går det sjelden bra. Innen kort tid har sannsynligvis Per Sævik kontroll med Fjord1.

Ferjesalg Fylkesordfører i Sogn og Fjordane, Jenny Følling (Sp), har stått i spissen for salg av fylkets eierandeler i Fjord1. 

pluss

Tilbake sitter fylkestinget i Sogn og Fjordane, anført av fylkesordfører Jenny Følling, med en diger regning fra advokater og rådgivere i Oslo. Per Sævik kan smile hele vegen til banken, i den grad offshoreredere i disse dager smiler når de ser en bank.