Taxinæringa frykter bompenger

– Vi som kjører taxi bør slippe å betale bompenger, på lik linje med bussene. Vi er også en del av kollektivtilbudet.

Lang arbeidsdag Taxibileier og sjåfør Per Henning Helseth har sjeldent en arbeidsdag på under 12 timer, forteller han. – Med bompenger må jeg nok jobbe enda mer, sier han.  Foto: Sofie Svanes Flem

– Tilbudet på kveldstid og helger vil bli svekket

Per Henning Helseth
pluss

Hva mener du, bør drosjene behandles som busser? Si din meining i kommentarfeltet under.