– Det er snakk om massive øydeleggingar

Kven skal rydde opp etter flaumen i Barstadvik? Spørsmålet vert tatt opp i Stortinget, lovar Jenny Klinge (Sp).

Vegvesenet har alt sikra Erdal bru, men mykje ryddearbeid står att.  Foto: Svein Aam

pluss

Fredag var ho på synfaring i Barstadvik, etter invitasjon frå Ørsta-ordførar Stein Aam.