Sju års arbeid bak prisbelønna arbeid:

Tek nye steg med nyskaping som kan spare store summar

Island Offshore fekk pris for nyvinninga som forenklar arbeidet med vedlikehald av oljebrønnar på havbotnen. No er dei klare for neste steg.

Vi merkar stor interesse

Anders Olsen
pluss

Per Buset og Anders Olsen som jobbar med prosjektet frå Island Offshore sitt Stavanger-kontor, nøler ikkje med å kalle løysinga ein «game changer» i arbeidet med vedlikehald av oljebrønnar på havbotnen. Det vil truleg juryen for prisen «ONS Innovation Award» seie seg samde i.