Barnehageeier tjente millioner og gav gunstige lån til seg selv

– Vi skal gå gjennom for å se om dette er forsvarlig, sier kommunalsjef Bjørn I. Rødal.

TROLLHAUGEN BARNEHAGE: Eneste eier og aksjonær, Anne Britt Danielsen, har ifølge regnskapene i enkeltår tjent det dobbelte av årslønnen til statsminister Erna Solberg på denne barnehagen. Det er 120 plasser i Trollhaugen barnehage, opplyser Ålesund kommune. FOTO: TORBJØRN EIDHAMMER 

Formålet er at pengene skal komme barnas beste til gode

BJØRN IVAR RØDAL
pluss

Den private barnehageeieren Anne Britt Danielsen har i perioden 2011–2014 fått drøyt 57 millioner i offentlige tilskudd til Trollhaugen barnehage AS. I samme periode har hun tatt ut 7,36 mill. i lønn som daglig leder. Også i 2010 og 2009 hadde Danielsen millionlønn.