Må gjere opp med kreditorane - har frist på fredag:

Skjer i sjøen for Olympic

Olympic Shipping har frist ut veka for å bli samde med kreditorar. Men det kan ligge eit skummelt skjer i sjøen.

Samarbeid Fleire har teke til orde for at reiarlaga på Sunnmøre bør gå saman. Olympic-eigar Stig Remøy har ikkje motsett seg dette tidlegare, men har ønskja seg investorar som spelar på lag med selskapa. Herøyværingen har i klare ordelag avslått invitasjonen frå Aker og Solstad, og sagt eit slikt opplegg ikkje passar Olympic.   Foto: Arkivfoto

– Eg vil tru dei har noko på plass i løpet av kort tid

Kristoffer B. Pedersen
pluss

Fredag går fristen ut for avtalen Olympic Shipping har gjort med sine kreditorar – om å sleppe å betale avdrag på gjelda. Ifølgje den såkalla standstill-avtalen som blei inngått i juli har reiarlaget dei siste månadene berre betalt rente.