Rolls-Royce Marine:

Setter kurs mot framtidas skip

Rolls-Royce har lagt om kursen og ser mer intelligente skip i horisonten.

Direktør Helge Gjerde er direktør for Offshore & Merchant Solutions, og er en av fire nordmenn i ledergruppen til Marinedivisjonen som ledes av finske Mikael Makinen. Her er han i Operational centre på hovedkontoret til Rolls-Royce i Ålesund. Det holder til i Norsk Maritimt Kompetansesenter som kan fjernhjelpe skip over hele verden med tekniske problemer.  Foto: Johan Behrentz

– Vi tror selvsagt ikke at alle fartøy vil bli mannskapsløse i framtiden

Helge Gjerde
pluss

– Drivkrafta i utviklingen framover er innovasjon, ny miljøteknologi og utviklingen i havrommet. På veg fram mot en framtid med autonome fartøy utvikles det nå mye intelligent skipsteknologi. Bare se på bilindustrien, vi har de beste forutsetninger til å gjøre det samme på sjøen.