Marinnotech vil utnytte fiskeavskjær fulle av protein

På biomarin partnerjakt

– Det dumpes for eksempel 300.000 tonn fiskeavskjær av kvitfisk utenfor kysten av Midt-Norge. Dette er restråstoff som kunne blitt til høyverdige proteiner, om teknologi fra oljeindustrien ble tatt i bruk på en ny måte.

Workshop i Ålesund Fra v. Sintef-forsker Olav Trygve Berglihn, styreleder Marinnotech Asgeir Sæbø, professor Torleiv Bilstad fra UiS og Odd Henning Sirnes fra Membranteknikk Offshore, som var samla til workshop på membranteknologi. De er alle enige om at membranteknologi vil bli et viktig verktøy for marin industri i framtiden.  

– Dette handler om omstilling

Asgeir Sæbø
pluss

Dette ønsker selskapet Marinnotech å gjøre noe med. Asgeir Sæbø, styreleder i Marinnotech, er nå på frierferd etter partnere som vil gå inn med kapital.