Ny barnehagestrategi:

Et steg nærmere barnehageløsning på Ellingsøya

Og dermed kan det bli barnehageløsning på Ellingsøya.

Bystyret: Bystyret stemmer for et tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Ålesundlista. Uenigheten i salen besto i hvordan man skulle bygge ut barnehagekapasiteten på Ellingsøya, ikke om man skulle. 

–Tidlig innsats kan ikke være tidlig nok.

Kåre Hanken
pluss

For det er ikke til å stikke under en stol at det over tid har vært for lav barnehagekapasitet på Ellingsøya. I dag kjøper Ålesund kommune barnehageplasser fra Giske kommune for fem millioner kroner i året. Disse plassene går i all hovedsak til innbyggere som bor på Ellingsøya.