Kjøttformuen auka med 332 millionar kroner i fjor

Dei tre Nordfjord Kjøtt-eigarane i Stryn har til saman godt over ein milliard kroner i formue. Også inntektene auka kraftig i fjor.

Inntektshopp Geir Egil Roksvåg auka både inntekta og formua si med godt over hundre millionar kroner i fjor.  Foto: Arkivfoto: Knut Arne Aarset

pluss

Roksvåg-familien tronar som vanleg på toppen av skattelistene i Stryn.