Sette krav for å seie ja:

Ho hadde ikkje blitt varaordførar utan auka stillingsprosent

Hadde ikkje Fride Sortehaug fått auka stillingsprosenten, hadde ikkje småbarnsmora sagt ja til å bli varaordførar i Volda.

LOKALPOLITIKAR Fride Sortehaug i Volda syntest det var leit å lese om politikarkollegaen i Skodje som ikkje maktar å halde fram i politikken.   Foto: Terje Engås

pluss

– No er eg varaordførar i 30 prosent stilling, og har ein fast arbeidsdag i veka.