Kontrollkomisjonen:

Vurderer å skjerpe kontrollen

LEDER I KONTROLLKOMMISJONEN: Nils Grytten og Kontrollkommisjonen gransker tvangsbruken i helseforetaket. ARKIVFOTO: ARNE PER ANDERSEN  Foto: Arne P Andersen

pluss

Kontrollkommisjonen på Sunnmøre skal sikre at pasientene har rettssikkerhet i psykiatrien, og fører kontroll med alle tvangsvedtak.