– Dundrer forbi når barna skal krysse Lerstadvegen

Nettbuss har oppretta personalsak etter at en buss ikke stansa i gangfeltet ved Lerstad skole.

Skoleveg Her er to barn på veg over fotgjengerfeltet ved Lerstad skole. Mens de går over trafikkøya, suser det en bil forbi på hver side.   Foto: Privat

pluss

Også ved Lerstad skole er det 50-sone. Her har de i mange år hatt gangbru over Lerstadvegen.