Krogsæter - vi er ikke inneklemt

Haram forventer fair behandling

Haram-ordfører Vebjørn Krogsæter forventer fair behandling fra de andre kommunene om de skulle bli en del av en storkommune rundt Ålesund som følge av tvang fra Stortinget.

Haram-ordførar Vebjørn Krogsæter forventer fair behandling fra de andre om de blir tvangssammenslått med Ålesund. 

pluss

– Vi kan ikke godta at noen kommuner inngår særavtaler, så vi forventer at de som nå forhandler om sammenslåing tar høyde for dette. Hvis ikke risikerer en kun at det dukker opp bygdelister og det ender i intern strid. Skal en bygge en ny regionkommune så må alle få sin del. Det må være lys i alle rådhus, sier Krogsæter.