Store deler av fiskeflåten moden for fornying, sier Audun Maråk i Fiskebåt:

Hydrogenbåter til havs, eldrift langs kysten

Store deler av fiskeflåten er moden for utskiftning. Det kan gjerne skje ved norske verft mener Audun Maråk. Han ser for seg at framtidas fiskebåter går på hydrogen eller elektrisitet.
pluss

– Hydrogendrift for havfiskeflåten, elektrisk for båter som driver mer kystnært fiske, sier Fiskebåts administrerende direktør til Sunnmørsposten. Maråk understreker at dette er et stykke fram i tid.