NAF ber bilister stresse ned i dagene før jul:

Pass på, nå er det bulkedager!

Dagene før jul er tiden da nordmenn bulker bilene mest. Spesielt er risikoen stor i parkeringshus ved kjøpesentrene.

Dess nærmere jul vi kommer, dess flere skader blir det

Nils Sødal
pluss

– Spesielt 22. og 23. desember er de store bulkedagene. Mye av årsaken er reinspikka stress blant folk som er på julehandel, sier Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF.