Olympic:

Remøys draumetomt kan gleppe

Draumen om nytt signalbygg- og hovudkvarter for Olympic heng i ein tynn tråd. Tomta der bygget skulle stå, kan bli selt til kreditorar.

Tomta Den 26 mål store tomta ligg rett i nærleiken av Havila-bygget på Mjølstadneset i Herøy. No kan den bli selt og salsverdiane gå til å dekke panten til kreditorar i krill-selskapet Emerald Fisheries. Sunnmørsposten har ikkje fått kontakt med Stig Remøy for ein kommentar til denne saka. 

pluss

Det einaste som ligg att av noko særleg verdi i det konkursramma selskapet MJ Eigedom, skal vere tomta på Mjølstadneset, der Stig Remøy hadde planar om nytt administrasjonsbygg og krillfabrikk.