Finklede på fjelltoppar er ikkje nett noko nytt under sola

Kjenner du att nokon på dette biletet?
pluss

Vi har fått inn dette fotografiet frå Svein Ove Østrem. Lektoren i Molde er noko over middels interessert i lokal historie, og etternamnet seier sjølvsagt alt om kvar guten har røtene sine.