Eid/Selje er klar med intensjonsavtale:

Skal jobbe for tre fjordkryssingar og nye statlege jobbar

I ein samanslått kommune skal Eid/Selje jobbe for å få minst 50 nye statlege arbeidsplassar. Og Rovdefjordsambandet er eitt av fjordkryssingsprosjekta som skal kjempast for.
pluss

Dette kjem fram i intensjonsavtalen som Eid og Selje er blitt einige om fredag. Avtalen blir lagt fram for handsaming på eit felles formannskapsmøte 19. januar. Endeleg vedtak blir gjort i kommunestyremøte både i Eid og Selje 26. januar.