Ny historieforskning om trolldomsprosesser på Sunnmøre:

Brente sambygdinger på bålet

Trolldomsprosessene på Sunnmøre fortsatte lenge etter at de var ferdige andre steder. Og de var ekstra brutale.

Ni ble brent Ved å gå til originalkildene for trolldomsprosessene på Sunnmøre har Ellen Alm funnet ut at det reelle antallet trolldomsprosesser på Sunnmøre må nedjusteres fra 27 til 16. De resterende var injuriesøksmål. 

Trolldomsprosessene er ikke over

Aina Basso
pluss

Da Anne Mogensdatter Løset var et lite barn hadde moren hennes gitt henne til Satan, og siden tjente hun ham, ikke Gud. Dette fortalte Anne i saka mot henne etter at hun som voksen ble tiltalt for brudd på trolldomslovgivningen.