Ålesund

Trafikksikrer for vel en million på Hessa

Flytting av bussholdeplassen i Hessaskaret er ett av flere tiltak.

- Den forrige lå for nært rundkjøringa, heter det om bakgrunnen for at bussholdeplassen nå flyttes lenger ned i Hessaskaret. Til sammen trafikksikres det for vel en million på Hessa.   Foto: Line Helgesen

pluss

Statens vegvesen har fått 1,1 million kroner fra fylkeskommunen til trafikksikkerhetstiltak på Hessa, nærmere bestemt i Hessaskaret.