Nordøyvegen skaper trøbbel for Sandøy

Nekter å godkjenne budsjettet

Fylkesmannen nekter godkjenne kommunens budsjett grunnet overføring til Nordøyvegen.

Trøbbel 80 millioner kroner som Sandøy kommune skal overføre til Nordøyvegen skaper trøbbel for årets budsjett. Her ser vi hvordan prosjektet vil bli med rundkjøring mot Hestøya. 

pluss

I et brev til kommunen nekter fylkesmannen å godkjenne budsjettet til Sandøy kommune slik det er satt opp med overføring av penger til Nordøyvegen.