Vil ha flere tall på bordet om barnehagedrift på Ellingsøy

Hva er mest lønnsomt?

Politikerne er ikke fornøyde med rådmannens saksbehandling i saka som gjelder ny barnehage på Ellingsøy.

Håkon Lykkebø Strand (Frp) var ikke imponert over rådmannens saksbehandling om hvem som skal drifte barnehage på Ellingsøy. Arkivfoto: Staale Wattø. 

pluss

Det er en kjensgjerning at det er for få barnehageplasser på Ellingsøy. Ålesund kommune har de siste årene refundert offentlige tilskudd for 30 barn som går i private barnehager til Giske kommune. Ett av de prioriterte tiltak i strategien for barnehagestruktur i Ålesund kommune, er nettopp å bygge ut barnehagekapasiteten på Ellingsøy i kommunal regi.