Greier ut ideen om å nytte overskotsenergi på Hellesylt til ny industri:

Vil produsere hydrogen på Hellesylt

Dei er i forprosjektfasen for å finne ut kor realistisk ideen er. Tanken er å bruke overskotsenergi frå vasskraft til å produsere hydrogen på Hellesylt. Der reint vatn i andre enden vert einaste utslepp.

Hellesylt: Departement og Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt i alt 350.000 til forprosjektet. Frå v. Oddbjørn Brunstad, som er dagleg leiar i Ringdal Kraftverk og leiar for delprosjektgruppa som ser på produksjon av hydrogen. Her er han utanfor Ringdal Kraftverk saman med Stig Tryggestad, Petter Sætre og næringssjef Inge Bjørdal i Stranda kommune. 

pluss

På Hellesylt har dei etablert Hellesylt Hydrogen Hub (hydrogen klynge).