Brannvesenet: Bra det skjedde på dagen

Ingen av beboerne i den kommunale boligen på Borgundvegen hørte brannalarmer. – Når brannen oppstår høyt oppe, kan det ta lang tid før røyken går nedover i etasjene, sier Øyvind Seth i Ålesund brannvesen.

Forebyggende Øyvind Seth er leder for forebyggende avdeling.   Foto: Arkivbilde/Mona Skjong

pluss