Kommunestyret utsette sak om omregulering

Blokkprosjekt på Valderøya på vent

Giske kommunestyre fekk ikkje dei nye skissene det var bede om, knytt til ei reguleringssak på Skjong.

Valderøya: Selskapet Kalla AS vil bygge bustadblokker på Skjong. Dette er ei av dei eksisterande skissene, signert Leite og Hovden AS. Det var bede om nye, men desse kom ikkje til kommunestyremøtet, og behandlinga av detaljplanen vart difor utsett.  

pluss

Kommunestyret i Giske har vedtatt å utsetje behandlinga av ei reguleringssak på Skjong på Valderøya: Selskapet Kalla AS har planar om bustadblokker på den gamle PSS-tomta, men området er i dag regulert til næring og må i så fall omregulerast til bustader.