Pålegges å rydde opp egen miljøforurensning på Ysteneset

Farlig gass under kryss

Konsentrasjonen av miljøgifter i grunnen er høy, og det er risiko for at giftgass kan trenge inn i bygg på Ysteneset.

GIFTOMRÅDE: Tjære, cyanid og høye konsentrasjoner av ulike miljøgifter ligger i grunnen i området på Ysteneset. Foruten utlekking til sjøen, er det også en reell risiko for at gass fra de forurensede massene kan trenge inn i det nærliggende bygget. 

pluss

– Vi har ikke fått noe signal om at det har kommet gass inn i bygget. Det er heller ikke målt. Men det er en teoretisk risiko for at noe kan skje, og derfor vil vi fjerne de forurensede massene, sier Ingmund Alvestad i Ålesund kommune til Sunnmørsposten.