Selje:

Idemylder ved Stad skipstunnel

– No ser det ut til at tunnelen verkeleg kjem. Då må vi berre finne på noko lurt.

Planar: Det er på innmarka i bakgrunnen her at Stein Jørund Amdam vil leggje an ei rekkje med kolonihagar for interesserte. 

Det som er sikkert er at både huset og garden vår forsvinn

Alf Teigen
pluss

Dette seier Stein Jørund Amdam (61). Einegrunneigar av sjølvaste holet – der Stad Skipstunnel går inn/kjem ut – inst i Moldefjorden i Selje kommune. Tunnelen er teikna inn midt på dyrkamarka til Amdam – som tidlegare har hatt inntil 80 vinterfôra sau på garden – i denne idylliske fjordbukta. Sjølvaste endebukta – verdas eine ende.