Møreforsking og Møre og Romsdal fylkeskommune har signert to avtaler:

Klar for store endringer

Møre og Romsdal fylkeskommune og Møreforsking har inngått to avtaler.

Vinn-Vinn Direktør Møreforsking, Elisabeth Maråk Støle, daglig leder Møreforsking Molde, Thomas Vekve ser avtalene med Møre og Romsdal fylkeskommune som en vinn-vinn situasjon for alle parter og håper dette skal føre til mange oppdrag. Vekve blir en koordinator for det hele.   Foto: Møreforsking

pluss

Partene gir uttrykk for at de er strålende fornøyde med at de nå kan utnytte hverandres styrke og samarbeid på en måte som skal komme befolkningen i Møre og Romsdal til gode.