Høymoderne sykehjem, legevakt og ØHD-avdeling åpner snart

Besta må bli teknologisk på sykehjemmet

Sykehjemsbeboerne ved nye Åse sykehjem må forholde seg til teknologi i det høymoderne huset.
pluss

– Vi er spente på hvordan beboerne vil takle teknologien. Alle skal for eksempel ha en slags klokke på hånda som de kan trykke på om de trenger hjelp, sier Ann Kristin Grindvik Nilsen. Hun er virksomhetsleder ved nye Åse sykehjem.