Seier ja til ekstremrute over Hjørundfjordegga

Politikarane i Ørsta er positive til å leggje til rette for ei ekstrem turrute over den såkalla Hjørundfjordegga.

Ny rute Ruta over Hjørundfjordegga byrjar på Saksa og går vidare på toppane langs Hjørundfjorden.  Foto: Knut Arne Aarset

pluss

Dette kom fram i formannskapet tysdag. Bakgrunnen er eit forslag om å leggje til rette med kjetting og enkle sikringstiltak i ei rute mellom Saksa og Elsandtindane, langs Hjørundfjorden.