65 år sidan 78 mann omkom i Vestisen

Skipperen førte leitedagbok

Dalsfjordingen Johan J. Aksnes (1903 -1996) har skildra leitinga etter omkomne kollegaer etter orkanen i isen.

Lasta: «Furenak» av Vartdal fullasta med fangst i ope hav. Skuta var mellom dei 52 norske skutene som var på selfangst i Vestisen mellom Grønland og Island den lagnadstunge påska for 65 år sidan. Skipper Aksnes si dagbok fortel om fånyttes leiting etter folk og vrakrestar. 

pluss

Truleg den 4. april 1952 skjedde den djupt tragiske ulukka i Vestisen – der fem selfangstskuter forsvann sporlaust, og der 78 mann omkom. To av skutene, «Pels» og «Buskøy» var frå Sunnmøre.