Kraftselskapet jubilerer:

100 år med Tafjord-kraften

For dem som opplevde den første tiden, må elektrisk lys ha virket som et mirakel.

Bygda som ble kraftsentrum Den gamle tid møter den nye i Tafjord. På bildet ser vi Ole Martinius Rødal (1862–1956) sittende ovenfor huset sitt i Fundergata, og vi ser strømledningene festet til husveggene. En del tafjordinger fikk arbeid hos kraftselskapet, men likevel ble ikke kraftutbyggingen den vitamininnsprøytningen i bygdesamfunnet som mange hadde håpet på.  Foto: Turid og Gunnar Aspehjell

– Vi håper det blir en feiring verdig en 100-åring, og som passer den tida vi lever i

Erik Espeset
pluss

I 1883 blir den første lyspæra tent på Sunnmøre. Det skjer i Devold Fabrikker i Langevåg, med strøm fra fabrikkens dampkraftverk. 13 år senere får Ålesund elektrisk lys, via et privateid dampkraftverk i sentrum av byen.