Føreslår å leggje ned Liabygda skule:

5-åringar må med ferja

Liabygda skule kan bli lagt ned allereie frå hausten av. Då må borna reise med ferje til Stranda.

I FARESONA Nok ein gong heng Liabygda skule i Stranda i ein tynn tråd. I dag er det 17 elevar her. Frå hausten av går elevtalet ned til 14.  Foto: TERJE ENGÅS

pluss

– Det er eit minstekrav at elevane frå 1. til 4. klasse blir følgde heilt fram til døra, om Ringstad skal bli deira nye skule.