– Vil spare tid og penger

Endelig er pengene på plass til å gjøre innseilingen til Ålesund djupere. Strand-rederiet er blant dem som vil ha stor nytte av arbeidet.

Fornøyd: Solveig Strand foran «Havbryn», den ene av to torsketrålere til Ålesund-rederiet,. De har også to ringnotbåter som jevnlig bruker innseilingen som nå bli kraftig forbedret. – I dag hindrer forholdene oss og andre som driver næringsvirksomhet her ved Steinvågssundet, forteller hun.  

pluss

Skal bruke 46 mill. på bedre innseiling til Ålesund

Regjeringen med statlige midler de fem første årene av ny Nasjonal transportplan (NTP).

Glede hos næringslivet over at grunnene i indre Ålesund havn sprenges bort:

Om alt går etter planen kan Kystverket neste år starte arbeidet med å sprenge vekk flere grunner ved Aspevågen i indre Ålesund havn.