Arbeidsministeren besøkte jobbmesse i Ørsta

– Lysare tider

– Alle prognosar tyder på at det tek til å lysne, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Statsråd: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie besøkte jobbmesse i regi av NAV i Ørsta kulturhus torsdag. F.v. dagleg leiar i Aurstad, Per Kristian Langlo, Anniken Hauglie og arbeidssøkjar Ben Ruben Kristensen.  Foto: Hild Nordal

Eg er ikkje skapt for å gå ledig, eg trivast best når eg har mykje å gjere

Janette Skeide

Held motet oppe: – Eg har tru på at det finst ein jobb til meg der ute, seier arbeidssøkjar Synnøve Janette Skeide frå Ulsteinvik. Her er ho saman med seniorrådgjevar i NAV sitt arbeidslivssenter på Sunnmøre, Per Aage Bjørke.  Foto: Hild Nordal

pluss

Statsråden snakkar om arbeidsløysa i Norge. Etter eit dystert 2016, viser tal frå SSB at talet på arbeidsledige har gått ned med 1500 frå nyttår til mars månad.

– Eg er så glad for å få vere her på jobbmessa, og sjå kor mange bedrifter som har jobbar å tilby. Det er tydeleg at Søre Sunnmøre har eit mangfaldig næringsliv, og at bransjen treng folk er eit godt teikn. Men sjølv om vi no ser eit lys i tunnelen når det gjeld sysselsetting, så kan vi ikkje lene oss tilbake og slappe av, seier ho.

Hauglie oppmodar arbeidssøkjarar om å vise vilje til å stå på, ikkje vere kresne, og til å våge og tenkje nytt.

– Arbeidsgjevarar må også tore å tenkje nytt, og satse på mangfald gjennom ny kompetanse. Det handlar om å gje nokon ein sjanse, og hugs også å satse på dei unge, oppmodar Hauglie.

Synnøve Janette Skeide (46) frå Ulsteinvik er arbeidsledig på grunn av nedskjeringar for andre gong på få år. Ho har tidlegare vore på jobbmesse i Ålesund, og denne gongen i Ørsta. Skeide seier ho blir litt skremt av å sjå kor mange som er ute i same ærend som henne – på leit etter jobb.

– Det er nok ikkje verst for meg. Eg er godt vaksen og etablert, og kan klare meg med mindre pengar ein periode. Men eg er ikkje skapt for å gå ledig, eg trivast best når eg har mykje å gjere. Eg har veldig lyst på jobb. Ein føler seg litt einsam og utanfor når ein ikkje får ta del i arbeidslivet. Eg håper her er bedrifter som kan finne CV-en min interessant, seier ho.

Uformelt

Det er NAV Møre og Romsdal som arrangerer jobbmessa på Ørsta kulturhus. Her kan arbeidsgjevarar med rekrutteringsbehov og arbeidssøkjarar møtast i ein uformell setting. NAV inviterer arbeidssøkjarar frå regionen og stiller med rettleiarar som kan hjelpe til i jobbsøkingsprosessen. På førehand venta NAV om lag 1000 jobbsøkjarar og 40 arbeidsgjevarar til messa.

– Søk på alt mogleg, er rådet til arbeidssøkjarar frå seniorrådgjevar i NAV sitt arbeidslivssenter på Sunnmøre, Per Aage Bjørke.

Han fortel at jobbmesser så absolutt har sin verdi.

– I fjor var det 55 personar som fekk jobb på grunn av jobbmessa. Målet i år er at 75 personar skal få jobb – og det skal vi klare, trur han.