Sjømatnæringen føler seg glemt

Frykter stranddeponi i Ellingsøyfjorden

– At det er en risiko for lekkasjer fra et deponi er nok til å skape problem for oss, sier Inger Marie Sperre i Brødrene Sperre på Ellingsøy.

Langs fjorden Brødrene Sperre AS, Hoff på Hoffland på Ellingsøya med Flatholmen i Ålesund i bakgrunnen. Foto: Staale Wattø 

I rapporten blir det brukt formuleringer som gjør oss usikre

Inger-Marie Sperre
pluss

Aspevågen er full av gamle miljøsynder, og kommunen vil rydde opp. Planen er å fjerne forurenset sjøbunn og lagre dem i et strandkantdeponi. En rapport fra selskapet Norconsult anbefaler et deponi på Flatholmen, men Gangstøvika og Kvennaneset blir vurdert som gode alternativ.