Årsmøtet i ÅRIM kan gi grønt lys for ny ordning i dag:

Må sortere søpla bedre

I dag avgjør årsmøtet i ÅRIM om du og jeg skal sortere søpla vår bedre.

Mye sortering Sytti prosent av Norges befolkning sorterer allerede matavfallet sitt. Nå kan det også bli innført ny ordning i ÅRIMs 12 eierkommuner.   Foto: Johnny Syversen

– Det blir en dunk for mat i tillegg til de to for papir og restavfall

pluss

– Sier årsmøtet ja til ny avfallsbehandling, betyr det at folk må sortere avfallet på en ny måte, sier Øystein Solevåg som er daglig leder i det interkommunale miljøselskapet.