Kontrollutvalget skal kontrollere kommunen, men rådmann og kommunalsjef var med på det lukkede møtet

– På avstand synes jeg det er underlig at de er med på heile saksbehandlinga, sier bystyrerepresentant Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista).

Lukket Kontrollutvalget i møte bak lukkede dører fredag. Her diskuterte de eventuelle konsekvenser for involverte i Bingsa-saka.   Foto: Marius Simensen

pluss

Fredag behandlet kontrollutvalget i Ålesund kommune Bingsa-saka. Her diskuterte de blant annet konsekvenser for involverte i Bingsa-skandalen.