– Her har lokalt næringsliv store muligheter, sier Arthur Almestad i Forskningsrådet

Over en milliard i potten - kan brukes til forskning og innovasjon

– Aldri tidligere har det vært lyst ut så mange penger til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

MOTTOK 4,1 mill.kroner Herøy-bedrifta Ervik & Sævik AS er en av dem som søkte midler gjennom ordningen. De fikk til sammen 4,1 millioner kroner i perioden 2012–2016 for innovasjon av et nytt system for kjøling, lasting og lossing av pelagisk fisk om bord i Christina E. Her er daglig leder Rita Sævik om bord i fiskebåten. Arkivfoto: Olav Thokle. 

pluss

Det sier regionansvarlig for Forskningsrådet i Møre og Romsdal, Arthur Almestad.