Tung trafikk kun tillatt opp til Kråmyra:

Turistbusser kjører ulovlig til Fjellstua

Dagens busstrafikk til Fjellstua er ulovlig. – Dette visste jeg ikke. Vi har en kjempeutfordring, sier reiselivssjef Geir Steinar Vik.

bussen er for tung: I turistsesongen kjører det 50–60 busser daglig til og fra Fjellstua. Og trafikken på den smale vegen er økende, i takt med stadig flere turister til Ålesund. For noen kommer det som en overraskelse at tungtrafikk på den kommunale vegen er ulovlig. For andre har dette vært kjent lenge. En måling kommunen fikk utført i fjor vår, dokumenterer at enkelte punkt på vegen har dårlig bæreevne. Aller verst er det nedenfor Aksla stadion, omtrent der denne bussen kjører. Arkivfoto 

Dette kan være veldig alvorlig for svært mange aktører

Geir Steinar Vik
pluss