Jus- og forvaltningsekspert om nye forhold i Bingsa-skandalen

– Svært alvorlige feil

Professor Jan Fridthjof Bernt (UiB) mener Ålesund kommune har begått en rekke svært alvorlige feil og lovbrudd i Bingsa-saka.

REAGERER – Problemet er at når hun er inhabil, kan heller ikke hennes underordnede treffe en slik avgjørelse. Ingen av hennes underordnede har beslutningskompetanse i saker hvor sjefen er inhabil, sier professor Bernt.  Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

Dette er grunnleggende og banal forvaltningsjus

Jan Fridthjof Bernt
pluss

VAR-sjef Sigrun Jahren anviste tre fakturaer på totalt 141.562 kroner til ektemannen Tom Ivar Brates enkeltpersonforetak, Frozt Solutions.